Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Harjumaa 2019.a.meistrivõistluste juhend Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Toetajad

Harjumaa 2019.a.meistrivõistluste juhend

13. Jõelähtme Rattamaraton

Kinnitatud:

                                                                                                                                                                                                           03.04.2019  Nr 5 - 36

                                                                                                                       Harjumaa Spordiliit

                                                                                                                       juhataja Sirje Tikerpäe

 

HARJUMAA  2019.  a  MEISTRIVÕISTLUSED

MAASTIKURATTA MARATONIS

Harjumaa meistrite selgitatamine toimub  paralleelarvestusena     XIII Jõelähtme rattamaratoni raames

 

I     EESMÄRK

1. Pakkuda Harjumaal (siin ja edaspidi mõeldakse märksõna Harjumaa all Harju maakonna territooriumit ilma Tallinna linnata) elavatele või töötavatele või Harjumaa koolides õppivatele sportlastele või Harjumaa linnade ja valdade spordiklubide liikmetele sportimise võimalusi.

2. Selgitada Harjumaa 2019. a meistrid maastikuratta sõidus täiskasvanute (mehed ja naised) ja noorte vanuseklassis.

 

 

II   AEG JA KOHT

3. Üritus toimub laupäeval, 15. juunil 2019 a alguse ja lõpuga Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil.

3.1 XXL sõit (maraton – 92 km) start on kell 11:00.

3.2 Põhisõit (poolmaraton – 49 km)) start on 12:00.

3.3 Noortesõit ja matkasõit – 18 km start on 12:15

 

 

III  OSAVÕTJAD

4. Harjumaa Meistrivõistluste arvestuses saavad võistelda Harjumaa omavalitsus-üksuste territooriumil (v.a. Tallinna linn) elavad või töötavad või Harjumaa koolides õppivad või Harjumaa omavalitsusüksuste spordiklubidesse kuuluvad sportlased.

5. Vastavus Harjumaa meistrivõistluste juhendi tingimustele (punktid 1 ja 4) fikseeritakse registreerimisel esitatud andmete põhjal.

6. XIII Jõelähtme Rattamaratoni raames startivad nn mitte harjumaalased (vt juhendi p 1 ja 4) võistlevad ja kuuluvad autasustamisele XIII Jõelähtme Rattamaratoni reeglite kohaselt.

 

 

IV  VÕISTLUSTE  KAVA  JA  VANUSEKLASSID

7. Harjumaa Meistrivõistlused maastikuratta maratonis korraldatakse Bosch Eesti Maastikurattasarja raames toimuva XIII Jõelähtme Rattamaratoni programmi ja reeglite järgi.

8. Harjumaa meistrivõistluste kavva kuuluvad distantsid ja vanuseklassid:

8.1 XXL sõit ( 92 km) – mehed (sünd 2000 ja varem)

8.2 Põhisõit (44 km) – naised ja juuniorid MN 18 (sünd 2001-2002)

8.3 Noorte- ja Matkasõit (18 km) - MN12 (sünd 2007 ja hiljem) ning  MN16 (sünd 2003-2006),

 

 

 

V  REGISTREERIMINE

9. Osavõtjate registreerimine toimub Bosch Eesti Maastikurattasarja veebilehel: www.rattamaratonid.ee avaldatud reeglite kohaselt.

   

                     

VI    AUTASUSTAMINIE

10. XIII Jõelähtme Rattamaratoni XXL sõidu distantsil parimaks osutunud harjumaalasest mehele omistatakse Harjumaa meistri nimetus.

XXL sõidu kolme paremat harjumaalasest meest autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

11. XIII Jõelähtme Rattamaratoni põhisõidul (poolmaraton) parimaks osutunud Harjumaalasest naisele omistatakse Harjumaa meistri nimetus ning parimale mees- ja naisjuuniorile omistatakse Harjumaa juunioride meistri nimetus.

Põhisõidu kolme paremat harjumaalasest naist ning kolme mees- ja naisjuuniorit autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

12. XIII Jõelähtme Rattamaratoni Noorte- ja matkasõidu distantsidel omas vanuseklassides parimateks osutunud harjumaalastest poistele ja tüdrukutele omistatakse Harjumaa noortemeistri nimetus.

Noorte- ja matkasõidu distantsidel omas vanuseklassides kolme paremat harjumaalasest poissi ja tüdrukut autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa vanuseklasside meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

13. Harjumaa medalitega autasustamisele ei kuulu väljaspool arvestust võistlevad nn külalisvõistlejad.

 

 

VIII ÜLDISELT

14. Võistlused korraldab ja harjumaalastest osalejate üle peab arvestust MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi koos Harjumaa Spordiliiduga. Peakorraldaja Meelis Välk tel 5099426

15. Kõik juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja koos Harjumaa Spordiliidu esindajatega.

16. Täpsemat informatsiooni võistluste kohta saab www.rattamaratonid.ee :

1. telefonidel 5165092 - Harjumaa Spordiliit

2. võistluste peakorraldajalt - Meelis Välk – 509 9426

   ...