BOSCH EESTI MAASTIKURATTASARJA 2024 HOOAJA JUHEND

 

1. BOSCH EESTI MAASTIKURATTASARI on erinevaid rattamaratone koondav sari, mis viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) reglemendile ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele.

 

2. Sarja kalender 2024

 

Maratoni nimi

Toimumisaeg

Stardipaik

Etapp

24. Mulgi Rattamaraton

Pühapäev, 5. mai

Viljandi kesklinn

1. etapp

26. Rõuge Rattamaraton

Pühapäev, 19. mai

Rõuge Ööbikuoru plats

2. etapp

10. Alutaguse Rattamaraton

Laupäev, 1. juuni

Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus

3. etapp

22. Rakvere Rattamaraton Pühapäev, 7. juuli Rakvere Spordikeskus 4. etapp

Sko Motorsi 24. Rakke Rattamaraton

Pühapäev, 4. august

Rakke, Linnamäe staadion

5. etapp

Kose 7 järve rattamaraton/EMV XCM Laupäev, 17. august Paunküla Heaolukeskus 6. etapp

27. Tallinna Rattamaraton

Laupäev, 31. august

Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus

7. etapp

 

NB! Iga rattamaratoni eel toimuvad rattamaratonide radade tutvustamise eesmärgil nn Avatud Raja sõidud, mis toimuvad üldjuhul nädal aega enne maratoni. Mõnel juhul on sõitude trassid Avatud Raja sõiduks juba märgistatud, mõnel juhul moodustatakse eri kiirusega grupid, mida juhivad rada tundvad ratturid. Täpsem info Avatud Raja sõitude kohta on nähtaval iga rattamaratoni üldinfo alt, Avatud Raja sõitude kalender on järgmine:
1. 28. aprillil kell 12:00 Mulgi rattamaratoni Avatud Rada, start võistluskeskuses
2. 11. mail kell 12:00 Rõuge rattamaratoni Avatud Rada, start Rõuges Pesapuu vaatetorni juurest
3. 25. mail kell 12:00 Alutaguse rattamaratoni Avatud Rada, start Pannjärvel, Alutaguse Puhke- ja Spordikeskusest
4. 30. juunil kell 12:00 Rakvere rattamaratoni Avatud Rada, start Rakvere Spordikeskuse juurest
5. 28. juulil kell 12:00 Rakke rattamaratoni Avatud Rada, start Rakke Linnamäe staadionilt
6. 10. augustil kell 12:00 Kose 7 järve rattamaratoni Avatud Rada, start Paunküla Heaolukeskusest
7. 24. augustil kell 12:00 Tallinna rattamaratoni Avatud Rada, start Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusest

3. Igal rattamaratonil toimuvad Põhisõit, Poolmaraton ning Lastesõidud. Kahel sarja etapil toimub lisaks nendele sõitudele ka XXL-sõit, ehk tavapärasest põhisõidust tunduvalt pikem ja ekstreemsem katsumus. Põhisõit on pikkusega 45-50 km,  Poolmaraton pikkusega kuni 21 km ja XXL-sõit pikkusega 65-80km. Lastesõidu distantsid on toodud eraldi juhendis ning see on leitav iga maratoni üldinfo alt.

 

4. Põhisõidu stardiaeg on 12.00. Kõigi muude sõitude stardiajad on etapiti erinevad ning need avalikustatakse konkreetse rattamaratoni lisainfos.

 

5. Registreerimine (va. registreerimine kohapeal) toimub internetis sarja veebilehel: www.rattamaratonid.ee. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber koos ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri olemasolul), teenindus toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrükitav internetist, lastesõitudes kohapeal), ratta pesemise võimalus, vajadusel arstiabi.

 

Registreerimistasud ühele rattamaratonile
(registreerimine etapi kaupa algab 18.10.2023)

 Registreerimise

I voor

   Registreerimise

II voor

   Registreerimine

kohapeal

Põhisõit ja valikul XXL-sõit

30

45

55

Põhisõidu soodushind (2006.a. ja hiljem sündinud ning 1964.a. ja varem sündinud)

20

30

40

Poolmaraton

20

30

40

Poolmaratoni soodushind (2006.a. ja hiljem sündinud ning 1964.a. ja varem sündinud)

15

20

25

Ümberregistreerimine sama distantsi piires (ka XXL-ilt Põhisõidule või vastupidi)

või pikemalt sõidult lühemale

tasuta tasuta

15

Ümberregistreerimine lühemalt pikemale distantsile

15

15

25

 

NB! Ümberregistreerumine toimub ainult ühe rattamaratoni distantside piires.
NB2! Osalustasusi ei saa üle kanda mõnele teisele sarja maratonile.
NB3! Tasuta ümberregistreerimiseks peab osalusest loobuja saatma hiljemalt maratoninädala kolmapäevaks hiljemalt kell 18:00 teavituse koos uue registreeruja andmetega e-posti aadressile info@rattamaratonid.ee

 

Registreerimistasud kogu sarjale

(registreerimine algab 18.10.2023)

 

Tavahind
   18.10.2023-24.04.2024

Põhisõit ja XXL-sõit (valikul põhi- või xxl-sõit 7 etappi)

 

175

Põhisõidu soodushind (2006.a. ja hiljem sündinud ning 1964.a. ja varem sündinud)

 

115

Poolmaraton

 

115

Poolmaraton soodushind (2006.a. ja hiljem sündinud ning 1964.a. ja varem sündinud)

 

90

 

5.1. Ümberregistreerimine distantsilt distantsile etapi raames toimub kuni etapieelse nädala kolmapäevani e-posti teel info@rattamaratonid.ee või võistluspäeval kohapeal.

5.2. Ettemaksuga registreerimine sarja pakettidele lõpeb 24. aprillil 2024.aastal kell 24:00.

5.3. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.

5.4. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.

5.5. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.

5.6. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.

5.7. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.

5.8. Bosch Eesti Maastikurattasarja kuuluva rattamaratoni ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

 

6. Võistlejate stardinumbrid ja stardigruppidesse paigutamine

6.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 10:00-st, välja arvatud XXL-sõiduga etappidel, mille puhul on numbrite väljastamise algusaeg märgitud etapi ajakavas.
6.2. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.

6.3. Stardinumbrite määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi koht Bosch Eesti Maastikurattasarjas. Lisaks arvestatakse võistleja 2023. aasta tulemusi Bosch Eesti Maastikurattasarjas, 2023. aasta Tartu Rattamaratonil ja 2022. aasta tulemusi Bosch Eesti Maastikurattasarjas. Stardikoha arvutamisel on aluseks järgmised koefitsiendid (stardikoht 2024 = koefitsient x varasem tulemus).

- Bosch Eesti Maastikurattasarja 2023 hooaja parim koht etapil, koefitsiendid = Põhisõit 1,2; Noorte- ja matkasõit 1,2; XXL-sõit 3,0 (XXL-sõiduga etapi puhul on Põhisõidu koefitsient 2,2)
- Bosch Eesti Maastikurattasarja 2022 hooaja parim koht etapil, koefitsiendid = Põhisõit 1,5; Noorte- ja matkasõit 1,5; XXL-sõit 3,5 (XXL-sõiduga etapi puhul on Põhisõidu koefitsient 2,5)
- Ainult hooaja esimesel etapil Tartu Rattamaraton 89km sõidu koht 2023, koefitsient = 0,5
6.4. XXL-sõidu stardigrupid jagunevad 50 osaleja alljärgnevalt: 1001-1050,1051-1100, 1101-1150, 1151-1200 jne

6.5. Põhisõidu stardigrupid jagunevad 50 osaleja kaupa alljärgnevalt: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-500, 501-600 jne
6.5. Poolmaratoni stardigrupid jagunevad 50 osaleja alljärgnevalt: 2001-2050, 2051-2100, 2101-2150 jne

6.6. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
6.7. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest. Esimesse stardigruppi on peakohtunikul õigus paigutada ainult Eesti- või Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu litsentsiga ‘Eliit’, ‘U23′ või ‘M18′ klassi sportlasi.
6.8. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.rattamaratonid.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval.

 

7. Tulemuste arvestamine

7.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit koos numbri tagumisele küljele kinnitatud ajavõtukiibiga.
7.2. XXL-sõidul saavad absoluutarvestuses esimesed 6 lõpetajat punkte järgnevalt: 1500, 1490, 1482, 1476, 1472, 1470. Järgnevad kohad kuni 15nda annavad 2 punkti eelnevast kohast vähem. Alates 16ndast kohast annab iga koht 1 punkti eelmisest kohast vähem.
7.3 XXL-sõiduta sarja etapil saavad Põhisõidu absoluutarvestuses esimesed 6 lõpetajat punkte järgnevalt: 1500, 1490, 1482, 1476, 1472, 1470. Järgnevad kohad kuni 15nda annavad 2 punkti eelnevast kohast vähem. Alates 16ndast kohast annab iga koht 1 punkti eelmisest kohast vähem.
7.4 XXL-sõiduga sarja etapil saavad Põhisõidu absoluutarvestuses esimesed 6 lõpetajat punkte järgnevalt: 1480, 1470, 1462, 1456, 1452, 1450. Järgnevad kohad kuni 15nda annavad 2 punkti eelnevast kohast vähem. Alates 16ndast kohast annab iga koht 1 punkti eelmisest kohast vähem.
7.5. Vahefiniš on etapi pikimal sõidul.
7.6 Aktiivseima ratturi arvestuses jagatakse vahefinišis preemiapunkte 5 parimale järgnevalt: 10, 7, 5, 3, 1.
7.7. Punktiarvestus Poolmaratonil:

1. koht: 1250 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 5. annab punkte 5 võrra vähem;
5. koht: 1230 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 10. annab punkte 4 võrra vähem;
10. koht: 1210 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 20. annab punkte 3 võrra vähem;
20. koht: 1180 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 40. annab punkte 2 võrra vähem;
40. koht 1140 punkti, iga järgnev koht annab 1 punkti võrra vähem.

7.8. Bosch Eesti Maastikurattasarja kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja käesoleva aasta viie (5) parema etapi punktide (sh preemiapunktid) liitmise teel. Suurima punktisummaga võistleja on sarja võitja.
7.9. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja käesoleva aasta Bosch Eesti Maastikurattasarja parimad etapi punktid. Nende võrdseks osutumise korral saavad määravaks paremuselt järgnevad etapi punktid, nende võrdsuse korral on määravaks sarja viimase etapi punktid, jne.
7.10. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
7.11. Bosch Eesti Maastikurattasarja aktiivseim rattur selgitatakse võistleja seitsme (7) rattamaratoni aktiivsuspunktide liitmise teel.
7.11. Iga rattamaratoni esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.rattamaratonid.ee
7.13. Teateid võimalike vigade parandamiseks finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: info@rattamaratonid.ee

 

8. Võistkondlik arvestus

8.1. Distantsiülene võistkondlik arvestus toimub kahes arvestuses - tiimid ja naistetiimid.
8.2. Naiste võistkonda võivad kuuluda vaid naised, tiimi liikmeks võib olla iga sarja ajavõtuga sõitudes osaleja.
8.3. Noorte võistkondlik arvestus toimub ainult Poolmaratonil ning samuti kahes arvestuses - noorte tiimid ja tüdrukute tiimid.
8.4. Noortetiimide arvestus saavad osaleda M12, M14, N12, N14 ja N16 klasside noored ning tüdrukute võistkondade arvestuses saavad osaleda N12, N14 ja N16 klasside tüdrukud.

8.5. Võistkonda kuulub 3 kuni 6 liiget.

8.6. Võistkondlikus arvestuses liidetakse igal etapil tiimi kolme parema lõpetaja punktid. Vastavalt kogutud punktide summale selgitatakse võistkonna koht etapil, mille alusel  jagatakse võistkondlikud kohapunktid alljärgnevalt:

1.koht: 150 punkti;
2.koht: 145 punkti;
3.koht: 142 punkti;
4.koht: 140 punkti;
5.koht: 139 punkti jne.

8.7. Kui võistkonnad saavad etapil võrdse arvu punkte, siis suurema arvu võistkondlikke kohapunkte saab võistkond, kelle parim sõitja oli antud etapil eespool.

8.8. Võistkondliku arvestuse võitja sarja kokkuvõttes on võistkond, mis seitsme (7) rattamaratoni kokkuvõttes kogub kõige enam võistkondlikke kohapunkte.

8.9. Võrdsete võistkondlike punktide korral saab paremuse selgitamisel määravaks võistkonna koht viimasel etapil.

 

9. Vanuseklassid(sünniaastate alusel) ja võistlusklassid:

9.1. Põhisõit (mehed): M-Üldjärjestus (2009 ja varem sündinud), M16 (2008-2009), M40 (1980-1984), M45 (1975-1979), M50 (1970-1974), M55 (1965-1969), M60 (1960-1964) M65 (1959 ja varem sündinud);
9.2. Põhisõit (naised):  N-Üldjärjestus (2007 ja varem sündinud), N35 (1984-1988), N40 (1980-1984), N45 (1975-1979), N50 (1974 ja varem sündinud);

9.3. Poolmaraton (mehed): M12 (2012-2013), M14 (2010-2011), M70 (1954 ja varem sündinud), Vabaklass (2009 ja varem sündinud);
9.4. Poolmaraton (naised): N12 (2012-2013), N14 (2010-2011), N16 (2008-2009), Vabaklass (2007 ja varem sündinud);

9.5. XXL-sõit: M-Üldjärjestus, N-Üldjärjestus (2006 ja varem sündinud, kes on saanud võistluspäevaks 18-aastaseks), M40 (1980-1984), M45 (1979 ja varem sündinud)

 

10. Olulised reeglid

10.1. Jalgrataste klass on vaba, eraldistardi lenkstangi kasutamine on keelatud.

10.2. Startida tohib ainult oma nime all ja oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

10.3. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

10.4. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

10.5. Kiivri kandmine on kohustuslik.

10.6. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.

10.7. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

10.8. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD!
10.9. Tandemite, gondel-tüüpi rataste, elektrirataste ning muude ebastandardsete või abistava jõuallikaga varustatud rataste kasutamine on võistluspäeval kõikidel distantsidel keelatud, eelpool loetletud jalgrataste kasutamine on lubatud vaid avatud rajal matkamiseks.

10.10. Punktides 10.1-10.9 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

10.11. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

 

11. Vastutus

11.1. Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.

11.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

11.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.

 

12. Autasustamine

12.1. Igal etapil ja sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevalt loetletud vanuseklasside parimaid.

 

Etapil

XXL-sõidul

 

Mehed 1-6.koht
Naised 1-3.koht
M40, M45 1.koht
Aktiivseim rattur 1.koht
XXL-sõiduga etapi Põhisõidul  

Mehed üldjärjestus

 1.-3.koht 

Naised üldjärjestus

1.-6.koht

M16 1.-3.koht

N35, N40, N45, N50, M50, M55, M60, M65

1.koht
XXL-sõiduta etapi Põhisõidul  
Mehed üldjärjestus 1-6.koht
Naised üldjärjestus 1-6.koht
M16 1.-3.koht
N35, N40, N45, N50, M40, M45, M50, M55, M60, M65 1.koht
Aktiivseim rattur 1.koht

Poolmaratonil

 
N12, M12, N14, M14, N16, M70 1.-3.koht

Noorte tiim
Tüdrukute tiim

Distantsiüleselt

1. koht
1. koht
    
Võistkond 1. koht
Naistetiim 1. koht
   
  Sarja kokkuvõttes
Mehed üldjärjestus 1-6.koht
Naised üldjärjestus 1-6.koht
N12, M12, N14, M14, N16, M16, N35, N40, M40, N45, M45, N50, M50, M55, M60, M65, M70 1-3.koht
Aktiivseim rattur 1.koht
Võistkond 1-3.koht
Naiskond
Noortetiimide üldarvestus
Tüdrukute tiimide üldarvestus
1-3.koht
1-3.koht
1-3.koht

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Protestid

13.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule alljärgneva aja jooksul:

13.1.1. esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 100-nda võistleja lõpetamist.

13.1.2. kõigi teiste võistlejate osas enne finiši sulgemist (17:00).

13.2. Protesti esitamise tasu on 30 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

13.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.

13.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

 

14. Kontaktid

14.1. Registreerimine: www.rattamaratonid.ee, e-post: info@rattamaratonid.ee

14.2. Ajavõtt: Nelson Timing, nelson@nelson.ee

Nimitoetaja
Suurtoetaja
Autopartner
Katab toidulaua / Lastesõitude toetaja
Aktiivsuspartner
Joogipartner
Energiapartner
Rattapartner
Hoolduspartner
Lastesõitude toetaja
Ametlik raadio
Toob rahva rajale
Toob ettevõtted osalema
Riidepartner
RINTAH
Toetaja
   ...